Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


BAYSÝAD Dergi 1. Sayý

BAYSÝAD Çalýþma Ekibi tarafýndan hazýrlanan BAYSÝAD DERGÝSÝ bülten sayfasýnda http://bulten.baysiad.org.tr/ yayýnlanmaya baþlamýþtýr ve internetten online olarak okunabilmektedir. De ....

devam »

BAYSÝAD Dergi 2. Sayý

3 Aylýk dönemlerle yayýnlanan BAYSÝAD Dergisi 2.Sayýsý yayýnlanmýþtýr. Bu ayki kapak konusunda " SÜT ÝNEKÇÝLÝÐÝ " ni iþleyen dergi,içeriðindeki deðerli müteþebbis ve büro ....

devam »

BAYSÝAD Dergi 3. Sayý

3 Aylýk dönemlerle yayýnlanan BAYSÝAD Dergisi 3.Sayýsý yayýnlanmýþtýr. Bu ayki kapak konusunda " RÜZGAR ENERJÝSÝ" ni iþleyen dergi, içeriðindeki deðerli müteþebbis ve bür ....

devam »

BAYSÝAD Dergi 4. Sayý

BAYSÝAD-Bayburt Yönetici Sanayici ve Ýþadamlarý Derneðinin Yayýn organý BAYSÝAD dergisi 4. Sayýsý Yayýnda... 4. sayýnýn kapak konusu Küresel Ýklim Deðiþimi ve Bayburt... ÝTÜ Me ....

devam »

BAYSÝAD Dergi 5. Sayý

BAYSÝAD-Bayburt Yönetici Sanayici ve Ýþadamlarý Derneðinin Yayýn Organý BAYSÝAD Dergisi 5. Sayýsý Yayýnda... 5. sayýnýn kapak konusu Global Kriz, Türkiye ve Bayburt.. ....

devam » 
  Tasarım : Bayburt.NET